Barbaros Mh. Mor Sümbül Sk. Varyap Meridian Business I Blok K:17 No:234 P.K. 34746 Ataşehir, Istanbul
+90 850 511 13 03
$ 5.7880 6.4414

Makine

Makine

Makine

Makine imalatı, Türk ekonomisinin büyümesine yön veren önemli sektörlerden biri olmaya devam etmektedir. Sektör özellikle ara mal üretebilme ve inşaat, enerji, tekstil, tarım ve madencilik gibi diğer önemli sektörlere girdi sağlama yeteneği sayesinde Türkiye’deki imalat endüstrisinin gelişiminde kilit rol oynamaktadır. Türkiye makine üretim sektörü, Ar-Ge yoğun olması — ülkede her yıl 450.000’in üzerinde mühendis mezun olmaktadır — ve yüksek değer yaratması itibarıyla öne çıkmaktadır. Yerel kaynaklar, üretim seviyesindeki girdilerin yaklaşık % 85’ini oluşturmaktadır.

 

  • Makine sektörünün toplam ihracat değeri 2005 yılında 5,2 milyar ABD doları iken, 2015 yılında 13,4 milyar ABD dolarına yükselmiştir.
  • 2005-2015 döneminde makine ihracatının yıllık büyüme oranı % 16 olarak gerçekleşerek, aynı dönemde Türkiye’nin toplam ihracatındaki büyümeyi ikiye katlamıştır.
  • Türkiye’nin toplam ihracatındaki % 9,3’lük payıyla ülkenin en büyük ikinci ihracat endüstrisi olan makine ürünleri 200’ün üzerinde ülkeye ihraç edilmektedir.
  • İhraç edilen makine ürünleri toplamının % 60’ı AB ülkeleri ve ABD’ye gönderilmektedir.
  • Makine sektörünün toplam ithalatı 2015 yılında 26 milyar ABD dolarını aşarken, son on yıl içinde yıllık ortalama % 10,3 büyüme kaydeden bu tutar yerel pazardaki güçlü talebi yansıtmaktadır.
  • Makine imalatına yönelik doğrudan yabancı yatırım (DYY) girişi, Türkiye’nin çektiği toplam DYY miktarı için kayda değer bir kaynak oluşturmuş ve 2005-2015 döneminde imalat sektöründe gerçekleşen toplam DYY’nin yaklaşık % 20’sinde pay sahibi olmuştur.
  • Makine imalatındaki Ar-Ge harcamaları 2014 yılında 600 milyon ABD dolarına ulaşarak Türkiye’nin toplam Ar-Ge harcamalarının neredeyse % 10’unu oluşturmuştur.
  • Türkiye’nin makine sektöründeki rekabetçiliğine uygun girdi maliyetleri ve güçlü destekleyiciler yön vermektedir. Girdi maliyetleri; rekabetçi iş gücü maliyetleri, makul fiyatlı ve güvenilir enerji kaynakları ve ülkenin jeostratejik konumuna dayalı lojistik avantajları içermektedir. Destekleyiciler arasında ise nitelikli iş gücü, cömert yatırım teşvikleri, inovasyon odaklı altyapı, güçlü tedarik havuzu ve yerel kümeler bulunmaktadır.
Yaşam Bilimleri Madencilik ve Metal
Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *