Barbaros Mh. Mor Sümbül Sk. Varyap Meridian Business I Blok K:17 No:234 P.K. 34746 Ataşehir, Istanbul
+90 850 511 13 03
$ 6.7124 7.2518

Kimya

Kimya

Kimya

Plastik, kozmetik ve tıbbi ilaç gibi nihai ürün üretmenin yanı sıra sayısız farklı sektöre yönelik ara ürünler tedarik eden kimya endüstrisi, imalat sektörü içinde benzersiz bir konuma sahiptir.
Türkiye, tüketime dayalı endüstrilerden gücünü alan güçlü pazar büyümesiyle birlikte, kimya şirketleri için cazip bir yatırım noktasıdır. Türkiye’deki müşteri endüstrilerindeki büyümenin sürdürülebilir olması hiç kuşkusuz bir güç kaynağıdır. Aşağıdaki faktörler de Türkiye’yi cazip bir yatırım noktası haline getirmektedir:

  • Gelişmiş ulaşım altyapısı, üreticiler için esneklik, rahatlık ve maliyetten ek tasarruf sağlamaktadır.
  • Türk plastik sektörü, Avrupa’nın en büyük 2., dünyanın ise en büyük 7. üreticisi konumunda olup 2016 yılında Avrupa’da bu alanda ilk sırada yer almayı hedeflemektedir.
  • Türkiye, petrokimyasalların dünyadaki en büyük 2. net ithalatçısı konumundadır.
  • Türkiye, dünyanın en büyük 17. otomotiv üreticisidir.
  • İnşaat sektöründe, dünyadaki ilk 250 uluslararası müteahhitin 42’si Türk’tür.
  • Türkiye, Avrupa’nın en büyük 4. boya üreticisidir.
  • Güçlü bir imalat ve dönüşüm merkezi olarak Türkiye, tekstil ve yapı kimyasalları alanında Avrupa’nın en büyük tüketicilerinden biri konumundadır.
  • Türkiye, tarımsal üretim alanında dünyanın en büyük 7. ülkesi olmasının yanı sıra gübre talebi konusunda da dünyanın en büyük 10. ülkesi konumundadır.
  • Türkiye, büyük ve gelişmekte olan ticari pazarlara yakın bir konumdadır.

Türk kimya endüstrisi, 2023 yılı itibarıyla 50 milyar ABD dolarına varacağı tahmin edilen ihracat hacmiyle, önümüzdeki yıllarda olağanüstü bir büyümeye hazır durumdadır.
Türkiye’nin, hükümetin 2023 yılına yönelik iddialı vizyonu gereği, altı adet stratejik hedefi bulunmaktadır: katma değeri yüksek ürün imalatı, yüksek katma değerli üretim için tesislerin dönüştürülmesi, Ar-Ge politikalarının yapılandırılması, yüksek nitelikli iş gücünün eğitimi, iş birliği ortamının sağlanması ve geliştirilmesi ve yerli ürünlere yönelik talebin artırılması.

Enerji ve Yenilenebilir Kaynaklar
Your Comment

Leave a Reply Now

Your email address will not be published. Required fields are marked *