Barbaros Mh. Mor Sümbül Sk. Varyap Meridian Business I Blok K:17 No:234 P.K. 34746 Ataşehir, Istanbul
+90 850 511 13 03
$ 6.7124 7.2518

İş Yaklaşımı

Mudaraba…

Mudaraba sermaye sağlayıcı (rabbul mal) ve girişimci (mudarib) arasında rabbul malın mudarib tarafından yönetilecek sermaye sağladığı ve bunların mudarib’in kabahati (ta’addi), ihmali (taqsir) veya belirlenen şartları ihlali (mukhalafah al-shurut) sonucunda oluşmamış olması şartı ile zararlara rabbul mal tarafından katlanılırken, bu sermayeden üretilen herhangi bir karın rabbul mal ve mudarib arasında karşılıklı anlaşılmış olan kar paylaşımı oranına göre paylaşıldığı bir sözleşmedir. (Malezya Merkez Bankası)

Tam Ortaklık “Muşaraka” ….

Tüm ortakların ortak girişimin zarar veya karını paylaştığı bir ortak girişim.

Azalan Muşaraka …

Bu kavrama göre, bir Yatırımcı ve ortağı ya bir mülkiyetin ya da bir ekipmanın ya da bir ortak ticari işletmenin ortak malikliğine katılırlar. Yatırımcının payı daha sonra belirli bir sayıda birime bölünür ve anlaşılmaktadır ki Ortak Yatırımcının paylarının birimlerini zaman içerisinde birer birer satın alacaktır, böylece kendi payını Yatırımcı payının birimleri onun tarafından tamamen alınana kadar artıracaktır ve böylece malın veya halin icabına göre ticari işletmenin tek sahibi olacaktır.

İslam Yatırım Fonları …

Yatırımcıların paralarını İslam Şeriatı kaidelerine sıkı sıkıya bağlı şekilde helal kar elde etmek için yatırım yapmak amaçlı olarak kattıkları bir ortak havuz. İslami Yatırım Fonları aşağıdaki yatırım modellerinin çeşitli şekillerini barındırabilir:

Sermaye Fonu

Yatırılan miktarların anonim şirket hisselerine yatırıldığı bir sermaye fonu. Karlar ağırlıklı olarak hisselerin satın alınması ve değerleri arttığında satılmaları ile elde edilen sermaye kazanımları yolu ile dağıtılır Karlar ayrıca ilgili şirketler tarafından dağıtılan temettü yoluyla kazanılır

İcara Fonu

İcara, finansal kiralama anlamına gelir, bu fonda katkı miktarları gayrimenkul, motorlu taşıt veya diğer ekipmanlar gibi varlıkların son kullanıcılarına kiralanması için satın alınmaları için kullanılır. Bu varlıkların mülkiyeti Fonda kalır ve kiralama ücretleri kullanıcılardan tahsil edilir. Bu kiralama ücretleri katılımcılara oransal olarak dağıtılan fon gelirlerinin kaynağıdır.

Emtia Fonu

Bu tip fonda katılım miktarları yeniden satışı için değişik emtiaların alımı için kullanılır. Satışlardan elde edilen karlar katılımcılara oransal olarak dağıtılan fon gelirlerinin kaynağıdır.

Karma Fon

Bu tür İslami Fon katılım miktarlarının hisse senetleri, finansal kiralama, emtia vs. gibi değişik türlerde yatırımlara yönlendirildiği bir yapıyasahip olabilir. Buna Karma İslami Fon denir.